Podatek od nieruchomości 2021- kto musi zapłacić, kiedy i jaką stawkę?

Budowa lub kupno domu czy mieszkania to ważna decyzja, która będzie miała znaczący wpływ na naszą przyszłość. Oprócz szeregu formalności do wypełnienia musimy mieć na uwadze podatek od nieruchomości. Czym tak właściwie jest i kto powinien go opłacić?

Czym jest podatek od nieruchomości i co uwzględnia?


Podatek od nieruchomości uregulowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to opłata lokalna, ponieważ zasila dochody gmin. Opodatkowaniu podlegają:
– grunty, w tym użytki rolne oraz lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,
– budynki lub ich części,
– mieszkanie lub lokal użytkowy posiadające księgę wieczystą

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?


Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Płacą go właściciele danej nieruchomości, ale także posiadacz samoistny, który używa gruntów jak właściciel, chociaż nim nie jest. Podatek zapłacą również użytkownicy wieczyści, którzy na skutek użytkowania danej nieruchomości przez określony czas przyjęły prawa właściciela.

Kto nie płaci podatku od nieruchomości?


Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie musimy płacić podatku od nieruchomości za:
– budynki gospodarcze lub ich części, które są wykorzystywane do działalności leśnej bądź rybackiej,
– grunty i budynki, które zostały wpisane do rejestru zabytków,
– nieużytki, użytki ekologiczne,
– grunty zadrzewione i zakrzewione,
– położone w ogrodzie działkowym: grunty, altany, budynki, które są infrastrukturą ogrodową.
To tylko niektóre z wymienionych warunków, a jest ich znacznie więcej. Należy zapoznać się z dodatkowymi zwolnieniami u gminy, do której należy dana nieruchomość.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?


Obowiązek podatkowy spoczywa na podatniku od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. Najprościej mówiąc- jeżeli kupimy grunt lub budynek 15 marca 2021 r., to obowiązek podatkowy powstaje 1 kwietnia 2021 r.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości?


Wysokość podatku zależy od powierzchni gruntów i budynków lub ich części oraz stawki podatku, którą przyjęła gmina. Gmina co roku przesyła właścicielowi decyzję o wysokości obowiązującego podatku. Jeżeli roczny podatek będzie niższy od 8,51zł to decyzja nie zostaje wysłana i jesteśmy zwolnieni z opłaty podatku. Jedynym wyjątkiem są stawki opodatkowania budowli, które wynoszą 2% wartości danej budowli.

Jaka deklaracja jest potrzebna do podatku od nieruchomości?


Podatnicy, którzy są osobami fizycznymi muszą złożyć do organu podatkowego formularz IN-1. Należy go złożyć do 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku podatkowego. Organem podatkowym jest burmistrz, prezydent miasta lub wójt gminy, w zależności od położenia danej nieruchomości. Deklarację Dn-1 składają podatnicy, którzy są osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi bądź spółkami niemającymi osobowości prawnej. Taką deklarację należy składać corocznie do 31 stycznia za dany rok podatkowy. Swobodnie informację IN-1 oraz deklarację DN-1 możemy złożyć we właściwym organie podatkowym, wysyłając poprzez pocztę lub online podpisując dokument Profilem Zaufanym.

Kiedy i gdzie trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?


Podatek od nieruchomości możemy swobodnie zapłacić w 4 terminach i w 4 ratach. Są to:
– do 15 marca,
– do 15 maja,
– do 15 września,
– do 15 listopada.

Jeżeli podatek od nieruchomości za dany rok wyniesie mniej niż 100zł, podatnik jest zobowiązany zapłacić całość w pierwszej racie. Podatek możemy zapłacić w kasie gminy, przelewem na konto gminy, lub u inkasenta, który został wyznaczony przez gminę.