postheadericon Zakażenie gruźlicze w Polsce

Człowiek prątkujący wydala zarazki z plwociną, moczem, kałem, ropą. Wśród dróg’ zakażenia na pierwszym miejscu stawia się zakażenie powietrzne albo kropelkowe (krople mogą przebyć odległość 1,5-2 m). Szczególnie w kurzu domowym, nie naświetlonym słońcem, prątki mogą utrzymać się przy życiu przez dłuższy czas. Dalszą drogą zakażenia może być kontakt z zakażonymi przedmiotami. W ten sposób zakażają się najczęściej dzieci (znane zakażenia z brudu). Mleko i jego produkty są prawie wyłącznym źródłem zakażeń pokarmowych. Prątki mogą^ też (droga bardzo rzadka) przedostać się do organizmu przez skórę (sekcja).

Zakażenie gruźlicze w Polsce występuje szczególnie wśród ludności miejskiej. W ostatnich latach spadła jednak śmiertelność, natomiast zachorowalność jest jeszcze ciągle wysoka. Na poprawę wpłynęła niewątpliwie profilaktyka, szczepienia BCG, częste badania przeglądowe młodzieży, lepsze i powszechniejsze uświadomienie, wzrost higieny, warunki bytu i udoskonalona technika laboratoryjna.

Profilaktyka. Coraz bardziej dąży się do zapobiegania gruźlicy przez zmniejszanie ekspozycji (izolacja chorych w szpitalach i sanatoriach) i przeprowadzanie szczepień ochronnych szczepionką BCG.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele