postheadericon Wymienione próby

Wymienione próby mają na celu nie tylko odróżnienie toksycznych szczepów C. diphteriae od nietoksycznych, lecz również ostateczne wykluczenie innych maczugowców występujących wśród flory fizjologicznej dróg oddechowych. Najczęściej spotykanymi niechorobotwórczymi gatunkami maczugowców u człowieka są C. pseudodiphteriticum (hojman- ni), C. xerosis i C. bifidum, które wraz z innymi, rzadziej występującymi,, określane są często wspólną nazwą „dyfteroidy”.

Dla celów prognostycznych można określać poziom toksyny we krwi. chorego. Wykazano, że ilość toksyny = 0,2-1,0 DLM/100 ml rokuje pomyślne zejście choroby, natomiast powyżej 2 DLM/100 ml powoduje na ogół zejścia śmiertelne.

Leczenie. Jedyną skuteczną metodą leczenia błonicy jest seroterapia. wprowadzona przez Behringa w roku 1894, a polegająca na stosowaniu surowicy antytoksycznej. Surowicę uzyskuje się przez uodpornianie konia dużymi dawkami anatoksyny błoniczej. Poza koniem, także woły i ba- rany bywają producentami surowicy, która stosowana jest u ludzi uczulonych na białko końskie.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele