postheadericon Wrażliwość na czynniki zewnętrzne

Wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Pałeczki okrężnicy należą do zarazków o dużej wytrzymałości. Oporne są na działanie fenolu. Giną w temperaturze 329 K (56°C) po 60 minutach. Niszczy je chlor i jego pochodne. Wrażliwe są na działanie niektórych barwników anilinowych, jak np. zieleni malachitowej czy zieleni brylantowej.

Chorobotwórczość. Pałeczki okrężnicy stanowią przeważającą część fizjologicznej flory przewodu pokarmowego. Znajdują się również na skórze, błonach śluzowych, jak też w glebie i wodzie. W przewodzie pokarmowym pełnią rolę symbiontów, przyczyniają się do rozkładu pokarmu i syntetyzują witaminy z grupy B, K i C. Patogenne stają się wtedy, gdy osiedlą się w tkankach poza przewodem pokarmowym. Następuje to w przypadku zmniejszenia naturalnej odporności człowieka. Szczególnie narażone na infekcje wywołane pałeczką okrężnicy są niemowlęta, starcy albo osoby osłabione przebytą chorobą.

Pałeczki okrężnicy nie wywołują objawów chorobowych swoistych dla tego typu drobnoustroju. Nieznane są też objawy kliniczne, które wskazywałyby pałeczkę okrężnicy jako jedynie możliwy czynnik etiologiczny. Pałeczka ta wyosabniana jest z wielu stanów chorobowych. Mogą to być zakażenia uogólnione lub zakażenia zlokalizowane w różnych narządach (zapalenie przewodu pokarmowego, pęcherza, miedniczek nerkowych, pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, błony śluzowej macicy oraz otrzewnej, opłucnej i opon mózgowo-rdzeniowych).

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele