Archive for the ‘Wiedza’ Category

postheadericon Postać skórna

-3. Postać skórna – najczęstsza (ponad 90% wszystkich przypadków wąglika), charakteryzuje się wytworzeniem w miejscu zakażenia tzw. „czarnej krosty” (pustula maligna) i może czasami prowadzić do uogólnienia procesu.

Po wniknięciu laseczek wąglika drogą podskórną przetrwalniki przechodzą w formy wegetatywne i prowadzą do wytworzenia galaretowatych obrzęków. Początkowo pojawia się na skórze mała plamka, która przemienia się w pęcherzyk, a wreszcie w czarny strup otoczony zaczerwienioną obrzmiałą tkanką z nowymi pęcherzykami – jest to charakterystyczny obraz „czarnej krosty”. Z miejsca zakażenia zarazki mogą przechodzić drogą chłonną do krwi, gdzie szybko namnażają się i powodują zwykle śmiertelną posocznicę.

Read the rest of this entry »

postheadericon Rodzaj Hafnia

Do rodzaju tego należą pałeczki urzęsione, nie mające otoczek. Naturalnym miejscem ich występowania jest gleba, woda, zanieczyszczenia i produkty mleczne. Mogą również znajdować się w kale ludzi i zwierząt.

Przedstawicielem tego rodzaju jest gatunek Hafnia alvei. Wyróżnia się 49 odmian serologicznych tego gatunku. Wyjątkowo drobnoustrój ten może być przyczyną nieżytów dróg pokarmowych u człowieka. Ze względu na możliwość wyosobnienia zarazka z materiału badanego należy przeprowadzić izolację i różnicowanie z innymi pałeczkami jelitowymi, Cechy różnicujące ten rodzaj podaje tabela 42.

Read the rest of this entry »

postheadericon W zakażeniach typem gravis

i krwawienia. Pierwszymi objawami choroby są chrypka i podwyższona temperatura. Później występuje osłabienie, duszność, zaburzenia rytmu serca, widzenia, połykania, poruszania kończynami, co jest wynikiem działania toksyny na narządy wewnętrzne i tkankę nerwową.

W zakażeniach typem gravis dochodzi czasami do bakteriemii, będącej łożach wzbogaconych białkiem lub glicerolem, natomiast na pożywkach zwykłych rosną bardzo słabo. Są względnymi beztlenowcami, lecz rozwijają się lepiej w warunkach tlenowych. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 307-310 K (34-37°C), a optymalne pH 7,5-8,2. Na agarze z glicerolem maczugowce błonicy tworzą trzy typy kolonii: S – gładkie, R – szorstkie i D – karłowate. Na agarze z dodatkiem krwi lub płynu puchlinowego rosną najczęściej w postaci kolonii typu R, a na pożywce Lofflera (ścięta surowica bydlęca + bulion cukrowy) – w postaci kolonii S. Wokół kolonii na agarze z krwią obserwuje się u większości szczepów rąbek hemolizy.

Read the rest of this entry »

postheadericon Laseczka jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum)

Pierwszą hodowlę laseczki jadu kiełbasianego uzyskał van Ermengem w r. 1896 podczas epidemii wywołanej spożyciem zepsutej szynki. Inni badacze jeszcze wcześniej wykazywali w kiełbasie (stąd jego nazwa) jad, który wywoływał śmiertelne zatrucia u zwierząt laboratoryjnych.

Morfologia. Cl. botulinum jest dużą (5-10X0,9-1,5 fim) Gram-dodatnią laseczką bezotoczkową, urzęsioną. W starych hodowlach staje się Gram- -ujemna. Wytwarzane przez nią przetrwalniki mają średnicę większą od szerokości komórki, układają się centralnie lub podbiegunowo, nadając jej kształt osełki bądź rakiety tenisowej.

Read the rest of this entry »

postheadericon Biorąc za podstawę wzrost w hodowli sztucznej

Biorąc za podstawę wzrost w hodowli sztucznej, można rodzaj Mycobacterium podzielić na 3 grupy: 1. Prątki wolno rosnące: kolonie ukazują się po 7 lub więcej dniach na pożywce Loewensteina. Do tej grupy zalicza się Mycobacterium tuberculosis, bovis, microti, kansasi, marinum, scrofulaceum, intracellulare (Battey), avium, ulcerans.

-2. Prątki szybko rosnące: kolonie ukazują się po 48 godzinach, najpóźniej do 4 dni. Tu należą Mycobacterium phlei, smegmatis, fortuitum, che- lonei, paratuberculosis.

Read the rest of this entry »

postheadericon Substancja A jest antygenem i powoduje powstawanie swoistych antytoksyn

charakterze enzymu ułatwiającego rozprzestrzenianie się toksyny w zakażonym ustroju. Substancja A jest antygenem i powoduje powstawanie swoistych antytoksyn, posiada właściwości nekrotyzujące i hemolizujące oraz działa śmiertelnie w stosunku do świnek morskich. Siłę toksyny błoniczej określa się właśnie na tych zwierzętach laboratoryjnych. Jednostką toksyny (DLM – dosis letalis minima) jest taka jej ilość, która po wstrzyknięciu podskórnym powoduje śmierć świnki morskiej o wadze 250-300 g po 96 godzinach.

Read the rest of this entry »

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele