Archive for the ‘Wiedza’ Category

postheadericon Mycobacterium avium

Mycobacterium avium ma też mniejsze wymagania wzrostowe. W podłożach płynnych rośnie na dnie probówki, ponieważ jego wymagania tlenowe nie są tak duże jak innych prątków. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 313 K (40°C), maksymalna – 318 K (45°C), minimalna – 303 K (30°C).

Mycobacterium avium jest także chorobotwórczy dla świń, myszy i szczurów. Można zakazić nim kozy i barany. Świnki morskie są niewrażliwe. Epidemiologicznie istnieje możliwość zakażenia przez jaja kurze. Zakażenie drobiu riastępuje per os. Mycobacterium avium jest wrażliwy na streptomycynę, a oporny na inne antybiotyki.

Read the rest of this entry »

postheadericon Po przebyciu błonicy

Po przebyciu błonicy pozostaje długotrwała odporność uwarunkowana obecnością antytoksyn lub gotowością do natychmiastowej ich produkcji. Bardzo rzadko zdarza się powtórne zachorowanie na błonicę, co wiąże się nie tylko z istnieniem przeciwciał lub komórek pamięciowych, lecz także z brakiem zróżnicowania antygenowego w obrębie toksyny błoniczej, a zatem odporność serologiczna wytworzona przez jeden szczep jest specyficzna również w stosunku do innych.

Read the rest of this entry »

postheadericon RODZINA SPIRILLACEAE

Do rodziny Spirillaceae należą spiralnie zagięte pałeczki, Gram-ujemne, o niewielkiej (1 lub parę) ilości łagodnych skrętów. Są one ruchliwe (ruchy korkociągopodobne) dzięki obecności jednej lub kilku rzęsek na jednym, a czasem na obu biegunach.

Rodzina obejmuje 2 rodzaje: Spirillum (tlenowce lub mikroaerofile zawierające w cytoplazmie ziarnistości metachromatyczne) oraz Campylobacter (mikroaerofile lub beztlenowce nie zawierające tych ziarnistości). Do rodzaju Spirillum należy 19 gatunków bakterii występujących w słodkich i słonych wodach zawierających substancje organiczne.. Spośród nich jedynie Spirillum minor jest chorobotwórczy dla człowieka. Do rodzaju Campylobacter zaliczono 3 gatunki, z których 2 występujące u człowieka to patogenny Campylobacter foetus oraz występujący w szczelinach dziąsłowych Campylobacter sputorum (wg poprzedniej systematyki Vibrio foetus i Vibrio sputorum).

Read the rest of this entry »

postheadericon W trzecim okresie choroby

-1 oglądać pod immersją. W drugim okresie choroby – kile wtórnej – wykonujemy przede wszystkim badania serologiczne, a także badania mikroskopowe (materiał ze zmian wtórnych na błonie śluzowej jamy ustnej i narządów płciowych), podobnie jak w okresie kiły pierwotnej.

W trzecim okresie, choroby jedynym potwierdzeniem rozpoznania są odczyny serologiczne. W przebiegu kiły powstają przeciwciała wiążące dopełniacz (reaginy), immobilizyny i przeciwciała wykrywane w odczynie immunofluorescencji. Przeciwciała te wykrywa się za pomocą różnych odczynów serologicznych. Odczyny serologiczne można podzielić na

Read the rest of this entry »

postheadericon Laseczka wąglika (Bacillus anthracis)

Po raz pierwszy laseczka ta została stwierdzona i opisana we krwi padłych zwierząt w r. 1850 przez Rayera, lecz już w 1780 r. Chabert ustalił zakaźny charakter wąglika. W r. 1876 Robert Koch wyhodował zarazki na podłożu sztucznym i zakaził nimi świnkę morską.

Morfologia. Laseczka wąglika jest jedną z największych bakterii kształtu cylindrycznego–długość jej wynosi 3-10 !.im. W preparatach z materiału zakaźnego układa się pojedynczo lub w krótkie łańcuszki, zaś w preparatach z pożywek występuje w postaci długich nici przypominających łodygi bambusa. W hodowli sztucznej, przy dostępie wolnego tlenu i w granicach temperatur 283-315 K (13-42°C), wytwarza centralnie ułożone zarodniki, które można zabarwić metodą Moellera, Ziehla-Neel- sena lub innymi. W żywym ustroju tworzy polipeptydową otoczkę barwiącą się błękitem Löffler a metachromatycznie: otoczka na kolor czerwony, a komórka bakteryjna na niebieski.

Read the rest of this entry »

postheadericon Gruzełek

Gruzełek przedstawia w obrazie mikroskopowym ognisko wyraźnie odgraniczone od zdrowej tkanki. W początkowym stadium dochodzi do pierwotnej martwicy i przerostu elementów układu siateczkowo-śródbłonkowego (komórki gwiaździste Kupfera, histiocyty, komórki nabłonkowate, monocyty), później znekrotyzowane centrum rozszerza się, a na peryferiach gromadzą się komórki zapalne. Nie obserwuje się zropienia ani zserowacenia ogniska.

Read the rest of this entry »

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele