postheadericon W warunkach sztucznej hodowli

W warunkach sztucznej hodowli laseczka wąglika rośnie w postaci bez- otoczkowej, jedynie na pożywkach wzbogaconych surowicą i w obecności C02 może wytworzyć otoczkę.

Typową formą laseczki wąglika jest forma szorstka – R, która tworzy kolonie w kształcie głowy Meduzy, źle zawiesza się w roztworach, in vivo produkuje otoczkę, a in vitro przetrwalniki. Formy gładkie – S, powstające w warunkach hodowli w temp. 315 K (42°C), są mniej zjadliwe, dobrze zawieszalne w roztworach i nie mają zdolności tworzenia przetrwal- ników ani otoczek. Cecha zjadliwości towarzyszy zatem szorstkiej formie Bac. anthracis – przeciwnie niż u większości innych bakterii. Szczepy ho-dowane w obecności C02 i na pożywkach z surowicą wytwarzają kolonie typu S, lecz nie tracą zjadliwości.

Wrażliwość laseczki wąglika na czynniki fizykochemiczne zależy od tego, czy znajduje się ona w stadium wegetatywnym, czy pod postacią przetrwalników pierwsza jest mało oporna na działanie wysokich temperatur – ginie już w 328-333 K (55-60°C), podobnie jak inne bakterie, natomiast forma przetrwalnikowa wytrzymuje temperatury 393-423 K (120-150°C) przez okres kilku do kilkudziesięciu minut. W stanie wysuszonym laseczki wąglika przeżywają nawet kilkadziesiąt lat. Promienie słoneczne zabijają je dopiero po 100 godzinach. Ze środków dezynfekcyjnych działają zabójczo: 2°/o formaldehyd, 0,2% sublimat, 5% nadmanganian potasu, 5% wapno chlorowane.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele