postheadericon W przebiegu choroby obserwuje się w tkankach guzy ropiejące

Choroba przebiega w postaci ostrej lub podostrej, atakując przede wszystkim tkankę łączną szyi i twarzy, klatki piersiowej i brzucha. Zmiany występują w kilka tygodni po zakażeniu i szerzą się przez ciągłość lub drogą krwi, rzadko przez limfę. Ludzie w 50’0/o przypadków chorują na postać szyjno-twarzową. Zakażenie jest prawdopodobnie pochodzenia endogennego, ponieważ Actinomyces israeli przebywa często w jamie ustnej człowieka, szczególnie w kamieniu nazębnym, próchniczych zębach i migdałach. Najczęściej obserwuje się promienicę po ekstracji zębów. Wi-rulencja zarazka zwiększa się przez symbiozę z bakteriami ropotwórczymi i stanowi niebezpieczeństwo w przypadkach zapaleń w obrębie jamy ustnej.

W przebiegu choroby obserwuje się w tkankach guzy ropiejące, które tworzą często przetoki. W postaci płucnej zaatakowane są tylko płuca, w postaci brzusznej zmiany występują w okolicy wyrostka robaczkowego, czasem wątroby. Rzadko spotyka się ropnie w żołądku, jelitach i nerkach. Czasem zdarza się promienica skóry i narządów rodnych. W histologicznych preparatach obserwuje się silny przerost tkanki łącznej.

Diagnostyka. Pewnym potwierdzeniem klinicznego rozpoznania jest wykazanie zarazka w preparatach z ropy przetoki, plwociny lub materiału bioptycznego. Preparat sporządza się z charakterystycznych ziaren, które przemywa się płynem fizjologicznym i rozciśnięte, nie barwione ogląda pod szkiełkiem nakrywkowym w jasnym polu widzenia. Preparat można po obejrzeniu zabarwić metodą Grama i oprócz tego metodą Ziehla- -Neelsena, aby wykluczyć promieniowce kwasooporne. Pewniejszym po-twierdzeniem rozpoznania jest wyhodowanie zarazka w warunkach beztlenowych. Używa się do tego celu pożywki agarowej wzbogaconej krwią, surowicą i gliceryną (najlepiej zastosować metodę Fortnera). Po 10 dniach wyrastają kolonie postrzępione, twarde, wrastające w podłoże. W pożywce bulionowej wzbogaconej ukazują się kuliste twory koloru masła. Można jednak różnicować rodzaje odczynem immunofluorescencji mając do dyspozycji surowice odpornościowe. Możliwe jest też zastosowanie odczynu podwójnej dyfuzji według Ouchterlonyego z użyciem filtratów z hodowli.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele