postheadericon W preparatach z hodowli

W preparatach z hodowli stwierdza się ułożone w długie łańcuchy laseczki, w których już po 48 godzinach pojawiają się owalne, centralnie ułożone przetrwalniki.

Poza badaniem mikroskopowym i hodowlanym w diagnostyce wąglika stosuje się próbę biologiczną, polegającą na zakażeniu białej myszy lub świnki morskiej bezpośrednim materiałem od chorego albo zawiesiną hodowli. Zwierzęta zakaża się podskórnie lub dootrzewnowo po 24-72 godzinach następuje śmierć, a z krwi i narządów wewnętrznych padłego zwierzęcia można wyhodować zarazki.

W rozpoznaniu wąglika u ludzi diagnostyka serologiczna nie ma większego znaczenia. W tkankach zwierzęcych można wykrywać antygeny Bac. anthracis za pomocą odczynu termoprecypitacji Ascoliego. Jest to odczyn bardzo prosty, polegający na sporządzeniu wyciągu z zakażonej tkanki i nawarstwieniu go na surowicę przeciwwąglikową (wysokowartościową surowicę wzorcową wytwarza się na osłach). W przypadku reakcji dodatniej, na granicy obu płynów pojawia się w ciągu 15 minut pierścień strątu.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele