postheadericon W preparacie można stwierdzić prątki

W preparacie można stwierdzić prątki, jeśli w materiale przysyłanym jest od 10 000-100 000 bakterii w 1 mililitrze. Z każdego materiału należy sporządzić przynajmniej 2 preparaty i każdy z nich przeglądać w mikroskopie przez 10 minut. W plwocinie, moczu, popłuczynach żołądkowych często są obecne prątki saprofityczne, znalezienie więc prątków kwasoopornych nie upoważnia badającego do napisania, że znalezione prątki są prątkami gruźlicy.

-2. Posiew materiału. Jeśli materiał przysłany do badania zawiera towarzyszącą prątkom inną florę bakteryjną, należy materiał homogenizować. Do homogenizacji można użyć 4% ługu sodowego, który dodaje się w ilości 1:1 do materiału badanego, 10% kwasu siarkowego w stosunku 1:4 lub innych kwasów. Pozostawia się przez 20 minut w temperaturze pokojowej, wstrząsając silnie. Materiał odwirowuje się i płucze kilkakrotnie płynem fizjologicznym, doprowadza się do obojętnego pH i z osadu wyko-nuje się preparaty. Wykorzystuje się tu kwasooporność prątków, które w większości przeżywają zabieg homogenizacji, podczas gdy inne bakterie obecne w materiale (np. w plwocinie czy w kale) giną. Poza zagęszczeniem uzyskuje się więc i oczyszczenie materiału. Stosuje się również metodę zagęszczenia przez flotację: 100 ml jałowej wody destylowanej wytrząsa się przez 10 minut z 2 ml ksylenu i osadem materiału patogennego, uzyskanego przez homogenizację. Najwygodniej jest użyć do tego celu kolby miarowej z wąską szyjką. Warstwa ksylenu, w której są prątki, zbiera się < w szyjce kolby. Ksylen nakrapla się na szkiełko podstawowe, suszy, powtórnie nakrapla. Czynność tę powtarza się kilkakrotnie. Następnie po utrwaleniu zabarwia się preparat.

Z przysłanego materiału zakłada się hodowlę. Materiały, które normalnie są jałowe (płyn mózgowo-rdzeniowy, punktaty), wysiewa się na zwykłe podłoża bakteriologiczne, aby upewnić się o ich jałowości i nie pod-

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele