postheadericon W Polsce szczepi się wszystkie dzieci w pierwszym roku życia

b) czynnej – polegającej na szczepieniu anatoksyną. Surowica przeciwtężcowa znalazła, jak widać, zastosowanie nie tylko w leczeniu (co ma miejsce w przypadku innych toksykoz), lecz również w zapobieganiu podaje się ją, nie czekając na wystąpienie objawów chorobowych, w ilości 1500-6000 J.A. (1 J.A. zobojętnia 100 DLM toksyny). Ze względu na istniejące niebezpieczeństwo wystąpienia choroby posuro- wiczej, a nawet szoku anafilaktycznego, powinno się ograniczać częstość stosowania surowic odpornościowych wytwarzanych na zwierzętach. W niektórych krajach używa się gammaglobuliny ludzkiej, otrzymanej z surowicy osób szczepionych anatoksyną.

Najbardziej racjonalne jest jednak prowadzenie czynnego uodporniania przeciw tężcowi. W Polsce szczepi się wszystkie dzieci w pierwszym roku życia, a następnie w wieku kilku lat skojarzoną szczepionką Di-Te-Per, zawierającą – obok anatoksyny tężcowej – także anatoksynę błoniczą i zabite pałeczki krztuśca. U ludzi szczepionych można w przypadku zranienia zastosować zamiast surowicy antytoksycznej przypominającą dawkę anatoksyny, która pobudza komórki pamięciowe do natychmiastowego wytwarzania przeciwciał (reakcja anamnestyczna).

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele