postheadericon U żywo urodzonego dziecka

U żywo urodzonego dziecka, w związku z dużym nasileniem posocznicy kiłowej, pojawiają się zmiany chorobowe na skórze i błonach śluzowych, w narządach wewnętrznych (wątroba, śledziona, nerki, płuca), ośrodkowym układzie nerwowym, układzie kostnym (nos siodełkowaty) i stawowym oraz zmiany w uzębieniu.

Istnieją także przypadki kiły utajonej, w której nie występują objawy kliniczne, a dodatnie są odczyny serologiczne. Odczyny dodatnie świadczą o obecności w organizmie krętków, które zachowały swe właściwości immunologiczne. Kiłę utajoną można uważać za wynik równowagi między krętkiem a gospodarzem. Po zachwianiu tej równowagi zarazek może uzjadliwić się i wywołać objawy chorobowe.

Mechanizm odporności w przebiegu zakażenia T. pallidum. jest bardzo złożony. Wyniki doświadczalnego zakażania kiłą zwierząt (królik) wyka-

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele