postheadericon Symptomatologia kiły wczesnej

Po okresie wylęgania choroby, który trwa 3-4 tygodnie, w miejscu wtargnięcia krętków (najczęściej narządy płciowe) wytwarza się objaw pierwotny (stwardnienie) – naciek złożony z limfocytów, komórek plazmatycznych i komórek łącznotkan- kowych, który szybko ulega owrzodzeniu. Owrzodzenie jest okrągłe lub owalne, nie- bolesne, ustępuje samoistnie bez pozostawienia blizny po 3-4 tygodniach. Po upływie 9-10 tygodni od chwili zakażenia występują nowe objawy, zaczyna się drugi okres kiły. Na skórze i błonach śluzowych pojawia się charakterystyczna osutka plamista, plamisto-grudkowa lub grudkowa. Zmiany te ustępują samoistnie po kilku tygodniach nie pozostawiając żadnych śladów. Po ustąpieniu tych objawów występuje okres kiły utajonej – wczesnej, gdy istnieje jeszcze możliwość nawrotów typowych dla kiły wtórnej (do 3 lat od zakażenia) oraz późnej, która poprzedza wystąpienie objawów kiły późnej, albo przebiega szereg lat bezobjawowo, albo poprzedza samoistne wyleczenie. W okresie kiły późnej powstają zmiany o charakterze przewlekłym, doprowadzające do mniej lub bardziej zaznaczonego uszkodzenia narządu (przewlekłe rozlane zapalenie kiłowe, rozlany naciek kilakowaty, kilaki). Zmiany późne występują na skórze, błonach śluzowych, w kościach, układzie na- czyniowo-sercowym (tętnica główna, zastawki), układzie nerwowym (wiąd rdzenia, porażenie postępujące) i innych narządach wewnętrznych.

Symptomatologia kiły wczesnej uległa ostatnio znacznej zmianie, co łączy się z szerokim rozpowszechnieniem stosowania antybiotyków. Objaw pierwotny może wystąpić z opóźnieniem albo wcale nie występuje i wtedy zakażenie kiłowe ujawnia się dopiero w drugim okresie. Poza tym objaw pierwotny może mieć wygląd 1 przebieg nietypowy. W ostatnich latach stwierdza się rzadko objawy kiły późnej. Występują one zwykle w środowisku wiejskim u osób starszych, u których nie wykryto wczesnej kiły. Objawy te to przede wszystkim kiła układu nerwowego i kiła naczyniowo-sercowa. Od około 20 lat, jeśli idzie o objawy kliniczne, kiła układu nerwowego uległa modyfikacji. Przejawia się wystąpieniem osłabienia wzroku, ence- falopatią, atakami epilepsji, zespołem objawów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Poza kiłą nabytą istnieje wrodzona postać kiły. Krętki przechodzą poprzez łożysko do płodu, co może powodować jego śmierć (poronienie, martwy noworodek).

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele