postheadericon Rozpoznanie zgorzeli gazowej

Diagnostyka. Rozpoznanie zgorzeli gazowej na podstawie obrazu klinicznego nie przedstawia większych trudności, jednak czasami wymaga potwierdzenia mikrobiologicznego.

Materiałem przesyłanym do badania jest najczęściej wycinek tkanki,, może być także ropa lub krew. W celu szybkiej diagnostyki należy wykonać preparat mikroskopowy barwiony metodą Grama, a resztę materiału ogrzać w łaźni wodnej o temperaturze 353 K (80°C) przez 20 minut i posiać na pożywkę Tarozziego-Wrzoska, Wilsona-Blaira i na mleko., W przypadku CL perfringens już po kilku godzinach obserwuje się:

a) zaczernienie pożywki Wilsona-Blaira (redukcja siarczynu sodowego, do siarczku), b) pojawienie się gazu na pożywce Tarozziego-Wrzoska, c) ścięcie mleka.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele