postheadericon Rozpoznanie tężca

Na działanie toksyny tężcowej wrażliwy jest człowiek i zwierzęta tra- wożerne. U ludzi nie wykazano istnienia naturalnej odporności na tę toksynę. Po przechorowaniu oraz po uodpornieniu sztucznym pojawiają się we krwi antytoksyny, które chronią przed powtórną toksemią. Jednakże w przebiegu tężca obserwuje się czasami nawroty, które świadczyć mogą o braku takiej odporności. Być może, są one jedynie wyrazem małej sprawności immunologicznej danego osobnika.

Diagnostyka. Rozpoznanie tężca opiera się przede wszystkim na objawach klinicznych. Metodami mikrobiologicznymi można wyhodować laseczkę tężca z materiału pobranego z rany oraz wykazać toksynę krążącą we krwi chorego. Materiał należy pobrać przed zastosowaniem surowicy przeciwtężcowej. W celu zabicia drobnoustrojów nie wytwarzających zarodników, trzeba ogrzać badany materiał przed wysianiem na pożywki do 353 K (80°C) w ciągu 20-30 minut. Jeżeli materiałem jest tkanka, należy ją rozetrzeć i wysiać na bulion z tioglikolanem sodowym lub podłoże Tarozziego-Wrzoska, a po 2-4 dniach przesiać na pożywkę stałą. Urzęsione szczepy Clostridium tetani mają zdolność pełzania po pożywce stałej, podobnie jak pałeczki z rodzaju Proteus wysiewając materiał przy brzegu płytki, można je łatwo wyizolować spośród innych drobnoustrojów. Po uzyskaniu czystej hodowli sprawdza się obecność toksyny metodą biologiczną: zakaża się dwie białe myszy jednej z nich wstrzykuje się domięśniowo 1500 J.A. surowicy przeciwtężcowej. U myszy już po kilku godzinach występuje porażenie mięśni kończyn tylnych i ogona, a następnie skurcze przenoszą się na pozostałe mięśnie tułowia (tężec wstępujący) i w ciągu 18-24 godzin dochodzi do śmierci zwierzęcia. Zwierzę chronione antytoksyną pozostaje przy życiu. Zamiast myszy do próby biologicznej można użyć świnki morskiej, która również jest wrażliwa na

działanie toksyny tężcowej. Podobnie jak z hodowlą Clostridium tetani, postępuje się przy wykrywaniu toksyny tężcowej we krwi lub w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele