postheadericon RODZINA ACTINOMYCETACEAE

Obejmuje ona rodzaje: Actinomyces, Arachnia, Bifidobacterium, Bac- terionema i Rothia. Drobnoustroje rodziny Actinomycetaceae nie są kwasooporne, nie zarodnikują, są nieruchome. Przeważają postacie nitkowate, tworzące grzybnię z prawdziwymi rozgałęzieniami, dużo jest jednak form pałeczkowa- tych i maczugowatych, ponieważ grzybnia łatwo rozpada się na cylindryczne lub owalne fragmenty.

Mają one cechy bakterii – jądro jest pozbawione błony, wzrastają na podłożach bakteryjnych. Analiza ściany komórkowej wykazuje typowy dla bakterii kwas muraminowy, brak jest kwasu dwuaminopimelinowego i arabinozy. Różnią się między sobą tolerancją na tlen. Wszystkie rodzaje są wrażliwe na działanie antybiotyków antybakteryjnych.

Z drugiej strony – morfologią i sposobem rozmnażania przypominają bakterie z rodzaju Mycobacterium lub Corynebacterium. Rozmnażają się zawsze bezpłciowo przez wytwarzanie konidiów i oidiospor.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele