postheadericon Rodzaj Vibrio

Do rodzaju Vibrio należą drobnoustroje o kształcie przecinka (część spirali), urzęsione i ruchliwe, Gram-ujemne. Dla człowieka są patogenne Vibrio cholerne (wywołujące cholerę biotypy cholerae i eltor oraz powodujący nieżyt żołądka i jelit biotyp proteus), a także Vibrio parahaemoly- ticus izolowany od pacjentów z ostrym zapaleniem jelit.

Przecinkowiec cholery (‚Vibrio cholerae). Vibrio cholerae wykrył w 1883 roku R. Koch w_ stolcach ludzi chorych na cholerę w Egipcie. Czystą hodowlę przecinkowca cholery uzyskał rok później w Indii.

Morfologia. Jest to drobnoustrój Gram-ujemny w kształcie przecinka długości 1,5-3 fj.m oraz 0,5 fim szerokości, charakteryzujący się dużym

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele