postheadericon Rodzaj Treponema

Do rodzaju Treponema należą drobnoustroje spiralne długości 5-20 [xmf o ścisłych i regularnych albo nieregularnych skrętach. Są to bezwzględne beztlenowce, ruchliwe. Dla człowieka chorobotwórcze są gatunki: Treponema pallidum (kiła), Treponema pertenue (malinica) i Treponema carateum (pinta), krętki nie dające się hodować in vitro. U człowieka występują także tzw. krętki hodowlane, niechorobotwórcze gatunki Treponema. W jamie ustnej: Treponema denticola (wg poprzedniej klasyfikacji Treponema microdentium, Treponema scoliodontum i Treponema vincentii – dawna nazwa: Borrelia vincenti) oraz Treponema macroden- tium i Treponema orale (w szczelinach dziąsłowych). Z narządów płciowych izolowano Treponema phagedenis (np. krętek Reitera) i Treponema refringens (dawniej: Borrelia refringens).

Krętek blady (Treponema pallidum). Krętek blady został wykryty w 1905 r. przez Schaudinna i Hoffmanna w płynie surowiczym z wrzodu kiłowego i limfie węzłów chłonnych.

Morfologia. W preparatach przyżyciowych oglądanych w zwykłym mikroskopie jest trudno widoczny, natomiast można go oglądać w mikro-

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele