postheadericon Rodzaj Spirillum

Do rodzaju Spirillum należą bakterie spiralne, urzęsione, o średnicy 0, 25-1,7 !im, Gram-ujemne. Są bezwzględnymi tlenowcami jedynie 2 gatunki rosną w warunkach mikroaerofilnych. Drobnoustroje te mają małe wymagania odżywcze (źródłem węgla mogą być kwasy organiczne, alkohole lub aminokwasy, źródłem azotu – jony amonu). Temperatura optymalna wzrostu wynosi 303 K (30°C).

Srubowiec mniejszy (Spirillum minor) Wykryty przez Cartera (1887), został izolowany w 1917 r. przez Futaki, Takaki, Taniguchi i Osumi.

Morfologia. Drobnoustrój Gram-ujemny o kształcie spirali z 2-6 skrętami, długości 3-5 !j.m oraz 0,5 !.im szerokości. Ruchliwy dzięki obecności. 2 pęczków rzęsek umieszczonych na obu biegunach ciała. Wewnątrz cyto- plazmy zawiera ziarnistości metachromatyczne. Budowa antygenowa i właściwości fizjologiczne nie są znane, ponieważ dotychczas nie udało się wyhodować S. minor na pożywkach sztucznych.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele