postheadericon Rodzaj Clostridium

Rodzaj Clostridium liczy ponad 60 gatunków. Większość żyje w glebie, niektóre osiedlają się w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt i można je wyhodować z kału (np. CL putrificum, Cl. paraputrificum, Cl. ra- mosum, Cl. bifermentans), inne występują w narządach rodnych kobiet (Cl. ghoni), w zakażonych ranach (np. Cl. fallax, Cl. sphenoides, Cl. para- perfringens, Cl. tertium, Cl. perenne, Cl. sporogenes), a kilka z nich wykazuje wybitną chorobotwórczość uwarunkowaną wytwarzaniem b. silnych egzotoksyn. Są to: laseczka tężca (Cl. tetani), laseczka jadu kiełbasianego (Cl. botulinum) oraz grupa laseczek zgorzeli gazowej i obrzęku złośliwego (Cl. perfringens, Cl. septicum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. hi- stolyticum). W zakażeniach zwierząt, głównie owiec i krów, na uwagę zasługuje poza wymienionymi gatunkami laseczka szelestnicy (Cl. chau- voei).

Laseczki należące do rodzaju Clostridium mogą rozwijać się tylko w warunkach beztlenowych. W swym aparacie enzymatycznym nie posiadają cytochromów ani oksydazy cytochromowej, w związku z czym nie mogą wykorzystywać tlenu atmosferycznego jako ostatecznego akceptora wodoru. Nie wytwarzają także katalazy i peroksydazy. Prawie wszystkie posiadają rzęski, nieliczne tworzą otoczki. Przetrwalniki wytwarzane przez te drobnoustroje mają najczęściej średnicę większą od szerokości komórki, a w zależności od ich umiejscowienia (terminalne lub subterminalne), jak również od rozkładu żelatyny („ + ” lub ”) i szczególnych wymagań wzrostowych klostridia zostały podzielone na 5 grup w każdej z nich można znaleźć ww. gatunki występujące u człowieka.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele