postheadericon Profilaktyka specyficzna w listeriozie

U ludzi listerioza występuje na ogół sporadycznie, podczas gdy u zwierząt przebiega zwykle w postaci epizoocji. Profilaktyka. W celu zmniejszenia ilości zakażeń wśród ludzi należy likwidować rezerwuary zwierzęce, co w wielu krajach regulowane jest odpowiednimi zarządzeniami: obowiązkowe zgłaszanie przypadków zachorowań, badanie produktów pochodzenia zwierzęcego w kierunku listeriozy i inne. Nie mniejsze znaczenie ma przestrzeganie zasad higieny listerioza zyskała miano choroby „z brudu i pyłu”. Odpowiednia opieka le-karska nad kobietą ciężarną i okresowe przeprowadzanie badań w kierunku listeriozy mają na celu zapobieganie zakażeniom wrodzonym.

Profilaktyka specyficzna w listeriozie nie została dotąd wprowadzona istnieją próby opracowania szczepionki dla zwierząt, która pozwoliłaby nie tylko zabezpieczyć je przed zakażeniem, lecz prowadziłaby do zlikwidowania jednego z poważnych rezerwuarów listeriozy.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele