postheadericon Próby biologiczne

Próby biologiczne polegają na zaszczepieniu dootrzewnowo lub podskórnie 2 świnek morskich (po 2 ml materiału od chorego). Po 6 tygodniach wykonuje się odczyn aglutynacji oraz na sekcji stwierdza przekrwienie i zmiany nekrotyczne w wątrobie i śledzionie. Następnie należy wykonać preparaty mikroskopowe oraz założyć hodowlę.

Wrażliwość na leki. Pałeczki Brucella są wrażliwe na wibramycynę, chloramfenikol, streptomycynę, tetracykliny i sulfonamidy.

Podstawowe cechy epidemiczne. Rezerwuarem zarazka są zwierzęta domowe: owce, kozy (Brucella melitensis), bydło (Brucella bovis), świnie (Brucella suis) i renifery. Konie, muły, osły, psy, koty, króliki i ptactwo domowe są wrażliwe na zakażenie i stanowią ważne ogniwo w łańcuchu epidemicznym brucelozy zwierząt domowych, ale rzadziej stanowią źródło zakażenia dla człowieka. Dzikie zwierzęta zaliczane do gryzoni (zające, szczury, myszy, chomiki i inne) oraz dzikie ptaki mogą być również rezerwuarem zarazka, jednak rzadko stanowią bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Zarazki są wydalane z moczem i kałem chorych zwierząt. Zwierzęta zakażają się głównie przez kontakt bezpośredni oraz pożywienie (zakażone pastwiska lub pasza). Pałeczki występują na całym świecie w różnych strefach klimatycznych. Import zwierząt hodowlanych powoduje stałe zagrożenie różnymi gatunkami. Brucella canis wykryto dotychczas w Ameryce Północnej, Australii i Europie (RFN). W Polsce występuje u bydła pałeczka Brucella bovis. Człowiek zakaża się najczęściej przez kontakt z chorym zwierzęciem oraz drogą pokarmową. Najbardziej narażeni są lekarze weterynarii, hodowcy, rzeźnicy, myśliwi. Spożywanie zakażonych produktów spożywczych, a zwłaszcza mleka i przetworów mlecznych od chorych zwierząt, jest przyczyną masowych zachorowań. Zarazki mogą wniknąć do ustroju przez uszkodzoną skórę, przewód pokarmowy lub błony śluzowe.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele