postheadericon Prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis)

Nową epokę w badaniach nad etiologią gruźlicy stanowiło odkrycie prątka gruźlicy dokonane przez Roberta Kocha w 1882 r. Bardzo ważnym czynnikiem w poznaniu morfologii prątków była podana przez Ziehla, a następnie ulepszona przez Neelsena, metoda barwienia. Obecnie zalicza się do tego gatunku prątki wywołujące gruźlicę u człowieka.

Morfologia. Kształt Myc. tuberculosis jest taki jak innych prątków kwa- soopornych. Anatomicznie komórka jest zbudowana z gładkiej ściany, złożonej z trzech warstw. Środkowa i wewnętrzna warstwa mają grubość po 10 jxm. Pod ścianą komórkową znajduje się błona cytoplazrnatyczna złożona z dwóch gęstych warstw.

Plazma jest homogenna i rzadka, zawsze znajduje się w niej kilka wa- kuoli. W mikroskopie elektronowym spostrzega się w plazmie kilka miejsc zagęszczonych, jak gdyby 2-3 ziaren, wielkości 300-350 |xm. Ziarna te prawdopodobnie odpowiadają jądrom komórek. Brak ich w hodowlach starych, w których prątki tracą również tak charakterystyczną dla nich kwasooporność. Również w młodych hodowlach zdarzają się formy prątków niekwasoopornych.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele