postheadericon Poszczególne gatunki

Poszczególne gatunki zaliczane do rodzaju Eubacterium różnicuje się na podstawie fermentacji niektórych cukrów oraz takich właściwości, jak wytwarzanie indolu, amoniaku, acetoiny, redukcja czerwieni metylowej, rozpuszczanie żelatyny, wzrost w 6,5% NaCl, w pH 8,5, w 20% żółci. Ponadto określa się ruchliwość szczepu oraz obecność hemolizyn, lipazy i lecytynazy.

Ze względu na niedostateczne przygotowanie wielu pracowni mikrobiologicznych do hodowli i różnicowania beztlenowców pałeczki Eubacterium mogą uchodzić uwagi wykonującego badanie i wówczas trudna jest do ustalenia właściwa etiologia toczącego się procesu chorobowego.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele