postheadericon Pałeczki listeriozy

Właściwości fizjologiczne. Pałeczki listeriozy mają stosunkowo niewielkie wymagania odżywcze. Rosną na prostych pożywkach naturalnych i syntetycznych przy pH obojętnym lub słabo zasadowym. Są względnymi beztlenowcami. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 293-310 K (20-37°C), lecz listerie rosną również w niższych temperaturach, nawet w 277 K (4°C), co. jest często wykorzystywane przy izolacji tych pałeczek z materiału diagnostycznego.

Kolonie listerii na pożywkach zwykłych są małe, o średnicy 0,2- -0,4 mm, przejrzyste, a na pożywkach wzbogaconych cukrem lub krwią mogą dochodzić nawet do 3 mm średnicy. Wyróżnić można 3 typy kolonii: S – gładkie, R – szorstkie oraz I – pośrednie. Listerie wykazują dużą skłonność do dysocjacji. Wszystkie szczepy Listeria monocytogenes powodują na pożywce z krwią hemolizę typu beta, przy czym hemolizują nie tylko stosowane najczęściej w bakteriologii krwinki baranie, lecz również ludzkie, końskie, bydlęce i królicze. W bulionie namnażają się powoli, powodując lekkie zmętnienie dopiero po 1-2 dniach, natomiast w bulionie z dodatkiem 0,5-1% glukozy dają wyraźne zmętnienie już po’ 18 godzinach, a później kłaczkowaty osad na dnie formy szorstkie rosną z reguły w postaci osadu.

Pod względem biochemicznym listerie są mało aktywne: nie wykazują działania proteolitycznego, nie tworzą indolu ani siarkowodoru, nie rozkładają mocznika, natomiast fermentują niektóre cukry i dają dodatnią reakcję Vogesa-Proskauera oraz próbę z czerwienią metylową (MR). Wytwarzają katalazę.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele