postheadericon Optymalnymi warunkami dla rozwoju laseczki zgorzeli gazowej są

Cl. novyi dzieli się na 4 typy toksyczne oznaczone literami A, B, C i D, z których każdy posiada różną kombinację 8 komponentów (a – alfa, (5 – beta, *y – gamma, 5 – delta, s – epsilon, t, – dzeta, r] – eta, & – theta), wykazujących odmienne działanie toksyczne.

Budowa antygenowa Cl. sordellii i Cl. histolyticum nie jest dokładnie poznana. Toksyna Cl. histolyticum zawiera 3 komponenty: alfa, beta i gamma.

Właściwości fizjologiczne. Optymalnymi warunkami dla rozwoju laseczki zgorzeli gazowej są: środowisko beztlenowe, temperatura 310 K (37°C), pH 7,0 do 7,5. Szczepy wielokrotnie przesiewane na podłożach sztucznych znoszą jednak ciśnienie atmosferyczne nawet do 5,33 kPa (ok. 40 mm Hg). Na pożywkach stałych Cl. perfringens tworzy 3 typy kolonii: S – gładkie, R – szorstkie i M – śluzowe. W obecności penicyliny wytwarza formy L. W bulionie z glukozą rośnie szybko, obficie i „ga- zująco”. Powoduje ścięcie mleka, które przybiera konsystencję gąbczastą. Indolu nie wytwarza, natomiast produkuje NH3 i C02. Fermentuje wiele cukrów, co zaszeregowuje ją do grupy laseczek o silnych właściwościach sacharolitycznych. Do tej samej grupy należy, obok Cl. welchii, również Cl. septicum, natomiast pozostałe (Ci. novyi, Cl. sordellii, Cl. histolyticum) zaliczane są do laseczek o silnych właściwościach proteolitycznych, a słabych sacharolitycznych.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele