postheadericon Oprócz typowych form spiralnych

skopie z ciemnym polem widzenia i mikroskopie fluorescencyjnym. Drobnoustrój spiralny długości 6-20 |im i 0,09-0,18 !.im szerokości o 6-13 regularnych skrętach, ruchliwy. Słabo barwi się barwnikami anilinowymi, ale można zabarwić go poprzez impregnację srebrem.

Oprócz typowych form spiralnych w preparatach widoczne są formy ziarniste, które nazwano granulami spirochetogennymi. Rola ich nie jest dostatecznie znana. Przypuszcza się, że albo są formami degeneracyjny- mi, albo powstają w cyklu rozwojowym krętka. W mikroskopie elektronowym zbadano dokładnie budowę krętka Reitera (szczep niewirulentny wyosobniony od chorego na kiłę, dający się hodować na podłożach sztucznych), którego budowa jest podobna do budowy krętka bladego. Wyróżniono 4 główne elementy morfologiczne:

-1) ściana komórkowa składająca się z 3 warstw, 2) trójwarstwowa błona cytoplazmatyczna, 3) ciało komórki składające się z ziarnistej (rybosomy, mezosomy) cy- toplazmy i nieregularnego jądra w postaci włókienek biegnących wzdłuż ciała,

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele