postheadericon Oprócz badania mikroskopowego i hodowlanego

d) wystąpienie monocytozy w krwi obwodowej królika zakażonego dożylnie, e) wystąpienie ropnego zapalenia spojówki i rogówki u królika po do- spojówkowym wprowadzeniu małej ilości bakterii (test Antona).

Cenną metodą diagnostyczną jest obserwacja hodowli na pożywce agarowej pod lupą w świetle przechodzącym pod kątem 45° kolonie listerii wykazują wówczas wyraźnie niebieskie zabarwienie, co ułatwia ich izolację z hodowli mieszanej.

Oprócz badania mikroskopowego i hodowlanego w listeriozie przeprowadza się badania serologiczne, stosując odczyn aglutynacji, hemagluty- nacji biernej i OWD. Odczyn aglutynacji wykonuje się z antygenami O i H. Podejrzane miana wynoszą 1:160-1:320, niższe zdarzają się u ludzi zdrowych, co tłumaczyć można istnieniem pokrewieństwa antygenowego listerii z wieloma bakteriami bardzo rozpowszechnionymi w populacji ludzkiej. Z tego względu należy bardzo krytycznie oceniać wyniki odczynu aglutynacji i wykonywać badanie przynajmniej dwukrotnie w celu stwierdzenia wzrostu miana przeciwciał. Bardziej specyficzny jest odczyn wiązania dopełniacza, w którym miana 1:10-1:20 mogą świadczyć

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele