postheadericon Listeria

Morfologia. Listeria jest krótką pałeczką (1-2 (xm), wykazującą skłonność do polimorfizmu, w związku z czym obserwuje się dość często formy kokoidalne lub nitkowate. Metodą Grama barwi się dodatnio, lecz łatwo ulega odbarwieniu. Jest niekwasooporna, nie tworzy otoczek ani zarodników. W temperaturze pokojowej wytwarza rzęski, których ilość nie przekracza czterech, a które rozmieszczone są nieregularnie wokół komórki. Ruchliwość jest ważną cechą wyróżniającą listerie spośród innych Gram-dodatnich pałeczek.

Budowa antygenowa. Na podstawie różnic w antygenach somatycznych (I, II, III, IV, V) i rzęskowych (A, B, C, D) Listeria monocytogenes została podzielona przez Patersona na cztery typy serologiczne określane cyframi 1, 2, 3 i 4. Serotyp 4 obejmuje pięć podtypów, a serotypy 1 i 3 mają po 2 podtypy, które różnią się składem antygenów somatycznych. Powtarzający się u wszystkich typów antygen (III) nie zawsze daje się wykryć i dlatego jest określany nazwą minor factor. Być może, czynnik ten re-prezentuje antygen powierzchniowy, podobny do antygenu L w rodzinie Enterobacteriaceae (tabela 57).

Listerie wykazują pokrewieństwo antygenowe z wieloma bakteriami, należącymi do zupełnie odrębnych gatunków: z gronkowcami, enteroko- kami, niektórymi maczugowcami, a nawet z pałeczką okrężnicy.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele