postheadericon Krętek malinicy (Treponema pertenue)

Zarazek wykrył Castellani w 1905 r. Morfologicznie identyczny z T. pallidum, nie daje się hodować na podłożach bakteryjnych. Wywołuje u ludzi malinicę, chorobę nieweneryczną, występującą endemicznie w krajach tropikalnych, przede wszystkim w Afryce i Indiach zach. 75% zachorowań stanowią dzieci do lat 15. Zakażenie następuje przez kontakt bezpośredni lub pośredni. Choroba charakteryzuje się powstawaniem, po okresie wylęgania (3-4 tygodni), wrzodu maliniczego na kończynach, następnie zmianami wtórnymi (guzki) na skórze oraz styku błon śluzowych i skóry. Zmiany wtórne mogą pojawiać się w ciągu kilku

miesięcy lub wielu lat. Zmiany trzeciorzędowe to chroniczne owrzodzenia skóry oraz deformacja kości i stawów. Przebycie choroby powoduje powstanie odporności utrzymującej się wiele lat.

Po zakażeniu krętkami malinicy we krwi chorego wytwarzają się przeciwciała identyczne z przeciwciałami, które powstają w kile. Diagnostyka przedstawia się podobnie jak przy zakażeniu kiłą (OWD, flokulacja, odczyn Nelsona-Mayera). Te dwa schorzenia można odróżnić jedynie na podstawie przebiegu klinicznego choroby. Wrażliwość krętków malinicy na chemioterapeutyki i antybiotyki jest podobna jak krętków bladych. W leczeniu stosuje się penicylinę.

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele