postheadericon Fermentują węglowodany

Właściwości fizjologiczne. Drobnoustrój rośnie na wzbogaconych podłożach bakteriologicznych, obficiej w obecności węglowodanów, najlepiej w warunkach beztlenowych (pożywka Wrzoska). Optymalna temperatura wzrostu to 310 K (37°C), optymalne pH – 7,2-7,6. Kolonie wyrastają po 1-2 tygodniach w formie R, rzadko i raczej w subkulturach (w hodowlach założonych z kolonii, które wyrosły w primokulturze) w formie S. Są suche, pomarszczone, skórzaste, białe, o wystrzępionych brzegach, przypominają kolonie prątków gruźlicy. Czasem wyglądają jak przysypane cukrem, co zawdzięczają obecności grzybni powietrznej. W bulionie rosną albo na dnie w formie małych postrzępionych ziarenek, albo tworzą na powierzchni pomarszczony kożuch. Forma S powoduje jednolite mętnienie bulionu. Wytwarzają barwnik barwiący grzybnię lub dyfundujący do podłoża.

Fermentują węglowodany bez wytwarzania gazu, większość nie posiada enzymów proteolitycznych, nie tworzą indolu, nie redukują azotanów, nie hemolizują krwi. Niektóre szczepy wytwarzają siarkowodór. Temperatura 333-338 K (60-65°C) zabija je w ciągu godziny, mogą natomiast w stanie wysuszonym i w chłodni przeżyć kilka miesięcy.

Chorobotwórczość. Actinomyces israeli wywołuje u człowieka i zwierząt promienicę (aktynomykozę). Przez kilkakrotne szczepienie zarazkiem można wywołać u świnek morskich, królików i innych zwierząt doświadczalnych obraz chorobowy przypominający promienicę. Jednorazowe zakażenie nie daje tego wyniku.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele