postheadericon Diagnostyka polega na zakażeniu zwierząt doświadczalnych

Chorobotwórczość. Spirillum minor wywołuje u człowieka gorączkę szczurzą, czyli chorobę sodoku. Zakażenie następuje po ukąszeniu przez szczura. Po okresie wylęgania choroby, który trwa 15 dni, w miejscu ukąszenia pojawia się owrzodzenie oraz następuje zapalenie i powiększenie okolicznych węzłów chłonnych. Następnie pojawiają się zmiany wtórne (rumień plamisto-guzkowaty) na całym ciele i u- ogólniona adenopatia, którym towarzyszą na- Ryc. 126. Spirillum minor pady gorączki powrotnej (6-8), trwające 3-

-4 dni. Diagnostyka. Diagnostyka polega na zakażeniu zwierząt doświadczalnych (świnka morska, biała mysz) materiałem pobranym od chorego (płyn surowiczy ze zmiany miejscowej, krew pobrana w okresie gorączkowym, osad moczu). Zarazków poszukuje się we krwi (ciemne pole widzenia) i narządach (skrawki barwione metodą impregnacji srebrem) padłych lub uśpionych zwierząt.

Wrażliwość na leki. Srubowce mniejsze wrażliwe są na działanie preparatów arsenowych i antybiotyków (penicylina, chloramfenikol, tetracykliny). Antybiotykiem z wyboru w leczeniu ludzi jest penicylina.

Leave a Reply

Przyjaciele
Kategoria
Przyjaciele