postheadericon Chorym na błonicę podaje się

Surowicę antytoksyczną należy podać najpóźniej w drugiej dobie choroby, ponieważ może ona zobojętnić tylko krążącą w krwi toksynę, a jest nieskuteczna, gdy jad połączy się już z receptorami wrażliwych komórek zakażonego ustroju. Surowicę wprowadza się domięśniowo w ilości 20 000-30 000 J. A., a w ciężkich przypadkach nawet 100 000 J. A.

Chorym na błonicę podaje się również antybiotyki, które niszcząc komórki bakteryjne, zapobiegają dalszemu wytwarzaniu toksyny. Maczugowce są wrażliwe na wiele antybiotyków, lecz najszersze zastosowanie

znalazła penicylina i tetracykliny. W zwalczaniu nosicielstwa .stosowana jest erytromycyna. Epidemiologia. Błonica należy do chorób występujących endemicznie na całej kuli ziemskiej. Jedynie błonicę skóry spotyka się dziś prawie wyłącznie w krajach tropikalnych. Zachorowania na błonicę zdarzają się we wszystkich porach roku, jednak w okresie późnej jesieni i w początkach zimy zapadalność wyraźnie wzrasta. Źródłem zakażenia maczugowcami błonicy jest chory człowiek lub nosiciel. Zarazki rozprzestrzeniają się drogą kropelkową lub poprzez przedmioty codziennego użytku, np. wspólne naczynia, zabawki, w związku z czym konieczna jest izolacja chorego. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią nosiciele, toteż w pewnych zawodach należy wykonywać okresowe badania personelu w celu wykluczenia nosicielstwa. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych w szpitalach dziecięcych, w żłobkach i przedszkolach, największa bowiem wrażliwość na zakażenie maczugowcami błonicy występuje u dzieci w wieku 1-8 lat (w populacjach nie szczepionych 60-90% dodatnich odczynów Schicka).

Leave a Reply

Przyjaciele
    System reklamy Test
Kategoria
Przyjaciele